Header image

 

 

 

 

De transmissies van het Franse Leger bestaan 70 jaar

 

De feestelijkheden van de 70ste verjaardag van de oprichting van het transmissiewapen zijn in PARIJS op 15 februari 2012 begonnen. Een delegatie van onze verbroedering heeft er deelgenomen om België te vertegenwoordigen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hadden eveneens hun vertegenwoordiger verzonden.
 
De plechtigheid aan de “Invalides” begon met een kerkelijke dienst in de "Eglise du Dôme", deze werd gevolgd werd door een wapenschouwing op de erekoer van de “Invalides” voorgezeten door Legergeneraal Bertrand Ract Madoux, Stafchef van de Landmacht(CEMAT). Bijna 1.000 militairen, burgerlijke autoriteiten en leden van transmissieverenigingen hebben die plechtigheid bijgewoond. De dagorder heeft hulde gebracht aan Generaal Gustave Ferrié, uitvinder van de militaire radiotelegrafie in het begin van de 20ste eeuw.

Film van de plechtigheid aan de "Invalides"

 

In de namiddag werd een plechtigheid aan het “Champ de Mars” voorgezeten door de Korpsgeneraal Patrick Bazin, algemeen Directeur van de Infrastructuurnetwerken en de Informatiesystemen (DIRISI). Eveneens neerleggen van bloemen en eerbetoon aan de zuil van  Generaal Gustave Ferrié op enkele honderden meters van de Eiffeltoren die, dank zij hem, vandaag nog bestaat. Ziehier waarom:

In 1903 tracht kapitein Gustave Ferrié om een draadloos telegrafienetwerk op te stellen, zonder de financiering van het Leger dat hem niet ondersteunt gezien de optische signalen en duiven nog steeds betrouwbaarder werden bevonden. Ondanks deze situatie en terwijl de T.S.F. (Telegrafie Zonder Draad) slechts in zijn kinderschoenen stond, ondersteunt Gustave EiffeL op eigen kosten het project van de kapitein en aanvaardt dat hij een antenne op de top van zijn toren plaatst. De test zal een succes blijken en men weet nu hoezeer het toen al ging om een toekomsttechnologie. Negen jaar na haar installatie zendt zij uit over de hele wereld. Dit succes, weldra als strategisch beschouwd, zal de belangrijkste reden zijn dat de Eiffeltoren nu nog bestaat. .
 

Film van de plechtigheid aan de zuil van Generaal FERRIE

 

Bij zonsondergang, aan de “Arc de Triomphe”, werden de vlaggen van de transmissieregimenten en verenigingen verzameld voor het traditioneel aanwakkeren van de vlam op het graf van de onbekende soldaat met een hulde aan de “transmetteurs” die voor Frankrijk gesneuveld zijn.
 
De ganse dag waren leerlingen aanwezig van de middelbare school Gustave Ferrié van Parijs. Zij ontdekten in deze plechtigheden de steun van de geschiedenis en de eigenwaarden om hun geest van defensie en burgerschap te voeden en te ontwikkelen.

 

Film van de plechtigheid aan de "Arc de Triomphe"

 

's avonds van 14 februari haast Michel Michalle zich om Monika op te bellen en ze een vrolijk Sint Valentin feest te wensen. Een groot bedankt aan de Col Philippe BIBAL die ons tijdens de duur van ons verblijf heeft begeleid.

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS