Header image

 

 

 

 
Algemene Vergadering van de 15 maart 2012
 

Onze Voorzitter heeft de ceremonie geopend bij het lezen van een artikel geschreven door de Generaal-Majoor b.d. Emmanuel GREINDL in het NEFOSV tijdschrift “ PRO PATRIA”.


Met het naderen van de honderdste verjaardag van de aanvang van de Eerste Wereldoorlog ziet men overal dat er initiatieven worden ondernomen om dit evenement te herdenken. Het is noodzakelijk om alles in het werk te stellen opdat deze herdenking op alle niveaus zo zinvol mogelijk wordt en te beletten dat het commercieel gerecupereerd wordt, zeker op politiek gebied.
Historisch gezien mag er gesteld worden dat beide wereldoorlogen twee stappen waren van eenzelfde conflict. Nu er een tijdsspanne is en, rekening houdend met de lessen geleerd uit haar stap 14 –18, heeft de stap 40 – 45, minstens in Europa, gezorgd voor de basis van een grondige herziening van de betrekkingen tussen de Naties om zo te komen tot de oprichting van de Europese Unie.
België leek in 14 – 18 nog op een bijzondere entiteit. Ze is slachtoffer en niet schuldig bevonden aan het ontstaan van het conflict waarin ze meegesleurd werd. Haar deelname aan de oorlog aan de zijde van de Geallieerden is het gevolg van het initiatief van de agressor tegenover haar. Dit zal trouwens nog herhaald worden in 40 – 45. Gans het land dus, zal deelnemen aan de herdenkingen en dit van De Panne tot Luik, of – als men het liever stelt – van aan de IJzer tot aan de Maas en dit zonder enige connotatie van eng nationalisme. Men kan alleen maar de tendensen betreuren die opdoemen in het Noorden van het land om dit gebeuren te recupereren om gewestelijke redenen. Gans het land werd verwoest en heeft zich verdedigd.
De Herdenking neemt een grotere omvang indien ze niet enkel stilstaat bij de eerste fase van het conflict maar indien ze, op symbolische wijzen alle conflicten waarbij het land betrokken werd sindsdien, integreert om er van de gevolgen de lessen uit te trekken. Deze herdenking moet gericht worden op de erkenning van het offer gebracht door zij die hebben en zij die nog steeds onze vrijheden hebben verdedigd en die het geheel van onze waarden, waaraan wij zeer gehecht zijn, niet enkel op nationaal vlak maar ook op Europees vlak en wereldwijd.
Het gaat er hier niet om de geschiedenis te herschrijven door de wreedheden, de vergissingen of de uitbuitingen, die tijdens al de betreffende conflicten zijn gebeurd, te verbergen, maar om de daden te herdenken van degenen die er voor gezorgd hebben dat er uiteindelijk een soort van samenleving uit voortkwam. Deze samenleving is verre van een verworvenheid, zodat de herdenking ervan essentieel gericht is naar de toekomst om enerzijds de begane vergissingen te belichten, om handelingen en maatregelen te nemen, om de bedreigingen die vandaag evengoed als gisteren wegen op deze vreedzame samenleving.
Op alle vlakken van de maatschappij dient men, aan de hand van wat zich in het verleden afspeelde, voornamelijk de jeugd door de opvoeding en het onderricht inzicht geven en oriënteren. Daaraan wilt onze beweging, het NEFOSV, zich vooral wijden zonder zich de exclusiviteit ervan toe te eigenen.

 

Eens te meer heeft onze Erevoorzitter, Baron Emmanuel Greindl, ons de eer betoond door zijn aanwezigheid bij de bloemenhulde aan het monument toegewijd aan de Transmissiemensen overleden tijdens beide wereldoorlogen. De Heer Daniel Kupczak, Voorzitter van de ATNF, en de Heer Didier Grassart, Secretaris van de ATNF, waren ook aanwezig en hebben eveneens bloemen neergelegd aan het dodenmonument. Dit jaar was de geluidversterking door personneel van de 6 CIS Gp verzekerd evengoed op het parade ground als in de bar voor her overhandigen van medailles. Iedereen heeft hun professionalisme kunnen beoordelen.

Vervolgens vertrokken de echtgenotes naar de bar, terwijl hun echtgenoten zich begaven naar de zaal waar de jaarlijkse vergadering zou plaatsvinden en tijdens dewelke een nieuwe Schatbewaarder, in de persoon van de Heer Claude SCUTENAIRE, werd benoemd om de Heer Jean DELMOTTE te vervangen op het einde van dit jaar.

Na afloop van de algemene vergadering, heeft iedereen zich weer ontmoet in de bar waar gouden, zilveren en bronzen medailles werden overhandigd aan de vlijtigste leden van de KNV TTr & CIS. Deze algemene vergadering wordt afgesloten in een goede sfeer met een uitstekende maaltijd : beursje van gerookte zalm, pompoenroom, filet mignon rode wijnsaus met lente garnituren en parijse aardappeltjes, huisgemaakte tiramisu en koffie.

Verschillende deelnemers hebben dit weerzien verlengd in de bar met een laatste glas en zich voorgenomen dat dit volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

 

Hierbij de lijst van de gelukkige geëerden

Gouden medaille

Zilveren medaille

Bronzen medaille

Françis BORGNIET

Fernand BOURLET

Christian CARLENS

Jacques DUFRASNE

Jean CHARNEUX

Fernande DE WACHTER

Lucien NAEGELS

 

Michel MICHALLE

 

 

Luc PUTTEMANS

 

 

Albert ROSSI

 

i
 
 

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS