Header image

 

 

 

 
 
Algemene Vergadering 2013
 

Met een prikkelend koud weer verzamelen de deelnemers zich voor het Dodenmonument van het Kwartier Majoor Housiau.


De plechtigheid begon door een redevoering van omstandigheid van de Voorzitter (*)

Beste vrienden,

Ik heet u welkom aan deze Algemene Vergadering 2013. Dit jaar viert ons verbroedering zijn 75 jaar bestaan. 75 jaar is het eveneens de verjaardag van het overlijden van onze Koning Albert de Eerste in Marche-les-Dames.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1939 tot 1945 kenden we nooit zoveel burgerlijke slachtoffers. Daar zijn tal van redenen voor: vermelden we maar de concentratiekampen, de volkerenmoorden, de massale executies, de ontvoeringen enz. Als reactie daarvoor was de Weerstand nooit zo actief in de alom bezette gebieden en wellicht ook in Duitsland zelf. Vergeten we niet dat reeds vanaf 1934 de eerste politieke gevangenen in concentratiekampen Duitsers waren, die in opstand kwamen tegen het naziregime. Aan alle Geallieerden en Belgen, die hun LEVEN gaven voor onze VRIJHEID, zeggen wij met eerbied en erkentelijkheid: WIJ HERINNEREN ONS, nooit zullen wij vergeten.

Aan alle Anciens die aan deze oorlog deelnamen, met gelijk welke titel, wensen wij hierbij aan te halen dat hun dienstbetoon in feite neerkwam op onze eindoverwinning.

Wij, Anciens, zijn de bevoorrechte dienaars van de Natie. Onze opdracht blijft waakzaam te zijn zodat de nagedachtenis van al onze doden steeds in ere wordt gehouden. Ons levend voorbeeld moet een getuigenis zijn tegenover de jongere generaties.

Het is onze plicht hardop te zeggen dat VRIJHEID en VREDE voor ons onontbeerlijk zijn.
Wij zeggen NEEN aan het onbegrip, NEEN aan de bekrompenheid en NEEN aan allerlei tweedracht.
We zeggen beslissend JA aan een dialoog, JA aan een goede verstandhouding, JA aan de politiek van de uitgereikte hand


EENDRACHT MAAKT MACHT

 

* Redevoering geïnspireerd door die uitgesproken wordt in 2009 door de Nationale Voorzitter van de Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers.

 

De Heer Daniel Kupczak, Voorzitter van de ATNF, en de Heer Didier Grassart, Secretaris van de ATNF, waren aanwezig en hebben bloemen neergelegd aan het dodenmonument. Zoals verleden jaar was de geluidversterking door personneel van de 6 CIS Gp verzekerd evengoed op het parade-ground als in de bar voor her overhandigen van medailles. Iedereen heeft hun professionalisme kunnen beoordelen.

Na afloop van de algemene vergadering, heeft iedereen zich weer ontmoet in de bar waar gouden, zilveren en bronzen medailles werden overhandigd aan de vlijtigste leden van de KNV TTr & CIS. Deze algemene vergadering wordt afgesloten in een goede sfeer met een uitstekende maaltijd : tomaat garnaal, broccoli soep, kalfsoester met gember en limoen, groenten boeket met mini kroketten, dame blanche en koffie.

Verschillende deelnemers hebben dit weerzien verlengd in de bar met een laatste glas en zich voorgenomen dat dit volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

 

Hierbij de lijst van de gelukkige geëerden

Gouden medaille

Zilveren medaille

Bronzen medaille

George GHEKIERE

Alain CHARETTE

Roger DE MARTELAERE

Pol JACOB

Baudouin DEVOS

Henri FRANCOIS

Henri RENKIN

Gilbert DEWATTINES

Luc GILLIS

 

Richard SIMAR

Véronique HIEL

 

Corneille VALKENBERG

André HUBAUT

 

Ludewijk WILLAERT

François WYNS

Om te vergroten klik op de foto!


 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS