Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

 

 

Algemene Vergadering van 2014

De toespraak van de Voorzitter, aan het Dodenmonument van het Wapen, heeft ons eraan herinnerd dat wij dit jaar de 100ste verjaardag vieren van de oorlog 1914-1918. Een tentoonstelling wordt eraan toegewijd in het Koninklijk Leger Museum met als titel: 14-18, het is onze geschiedenis. Deze tentoonstelling wil de bezoekers sensibiliseren voor de gebeurtenissen van deze wereldoorlog en aantonen dat dit conflict bepalend is geweest voor het verdere verloop van ieders leven. Verschillende emoties worden aangesproken, waardoor je als bezoeker betrokken voelt. Deze tentoonstelling is de ontmoetingsplaats tussen de geschiedenis van ons allemaal – de geschiedenis met een kleine g –en de Geschiedenis met een grote G.

Erg bijzonder aandacht zal gegeven worden aan het tegenstrijdige lot van twee neven met zeer verschillende karakters: de Koning van de Belgen Albert Iste en de Duitse Keizer Guillaume II. In deze radicale confrontatie die hun volkeren verplichtte, beschrijven uniformen, brieven en persoonlijke foto's, met grijpend spiegeleffect, wat deze twee mannen scheidde.

De Voorzitter en zijn homoloog van ATNF, vergezeld van hun secretarissen, hebben dan hun bloemenkrans neergelegd tijdens het spelen van het Nationaal Volkslied om de plechtigheid af te sluiten.

De Voorzitter, Michel PATTE, wenst welkom aan de Vergadering, opvallend talrijk dit jaar! Wij zullen met 128 aan tafel gaan! Hij dankt de Heren Daniel KUPCZAK en Didier GRASSART, respectievelijk voorzitter en secretaris van het ATNF (Association des Transmetteurs du Nord de la France) voor hun aanwezigheid. Deze laatste is sterk vertegenwoordigd gezien vijf leden hun Voorzitter vergezelden.

De Voorzitter meldt dan de Vergadering de ontbinding van de Sec Brabant. Dit gebeurde door onbeschikbaarheid van de secretaris en de schatbewaarder. De 23 leden werden opgenomen in de KNV TTr & CIS met behoud van hun anciënniteit. Deze situatie kan zich nog herhalen voor de Entiteiten die niet meer gesteund worden door een actieve Eenheid, waardoor geen rekrutering van nieuwe leden en een veroudering die het gebrek aan beheerspersoneel in de hand werkt. Te volgen in de toekomst.

De Voorzitter, bijgestaan door Mr Bernard FALQUE, gaat tijdens het aperitief over tot de uitreiking van de Medailles van Verdienste aan de verdienstelijke leden in aanwezigheid van hun echtgenote onder de lens van Mr PUTTEMANS en onze collega van het ANTF, Mr Francis VANTHUYNE op vraag van de Secretaris en hiervoor ruim bedankt!

 

Gouden medaille

Zilveren medaille

Bronzen medaille

Emile HOC

Roger CHAMART

Louis COUTURIAUX

Henri HUENS

André DUBOIS

Claude VLOEBERGHS

Jean LOOTS

André  MULLER

Willy  WOLTECHE

 

BANKET

Waterkersvelouté

°°°°
Tongrolletjes in kreeftensaus

°°°°°
Eendenborst in sinaasappelsaus
Aardappel nootjes

°°°°°
Huisgemaakte chocomousse

°°°°

Mokka

 

 
 

De uitstekende en door iedereen zeer gewaardeerde maaltijd, zowel voor wat opgediend werd als voor de dienst was zeker de gelukwensen waard die onze Voorzitter vervolgens in het openbaar heeft uitgesproken en die door het applaus van de deelnemers werd bevestigd!

Tot het volgende jaar !

 

 

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS