Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

Toespraak voor het dodenmonument

Congo Ommegang - Rode/Zwarte Draak 1964

 

Door vele problemen na zijn onafhankelijkheid, wordt Congo al snel onbestuurbaar. In 1963, na de hereniging van Katanga en Congo beslist de UNO om Congo te verlaten.

De Congolese Eerste Minister, Cyrille Adoula vraagt ook hulp aan verschillende westerse landen om het nationale leger te hervormen. De aanhangers van Patrice Lumumba die tegen dit idee zijn, organiseren een opstand in de oostelijke provincies. Met hulp van de Simba-stammen, gijzelen ze 3000 Europeanen en Amerikanen. Op vraag van de Belgische regering begint kolonel Vandewalle met de herovering van de door de rebellen bezette gebieden, van Katanga naar Kivu.

Door de diversiteit aan troepen, samengesteld uit Congolese soldaten, Katangese gendarmes, Cubaanse piloten, westerse officieren, onderofficieren, huurlingen en door de vreemde variatie aan gebruikte voertuigen, geeft de kolonel Vandewalle aan zijn brigade de naam Ommegang in vergelijking met de historische stoet Ommegang van 1549 voor de officiële ingang van Keizer Karel in Brussel. Zijn eenheid heeft meer weg van een folkloristische stoet dan van een gevechtseenheid, wat hen echter niet weerhield de missie goed uit te voeren.

België en de VS vrezen dat de opmars van de troepen naar Stanleystad het leven van de gijzelaars in gevaar brengt, daarom wordt een bevrijdingsplan beraamd, dit plan wordt Rode/Zwarte Draak benoemd en wordt uitgevoerd door het eerste paracommandobataljon, aangevuld met troepen uit het tweede commandobataljon. De operatie wordt geleid door kolonel Laurent.

Op 24 november 1964, worden de para’s boven Stanleystad gedropt uit Amerikaanse C-130s. De operatie ‘Rode Draak’ is begonnen. Met hulp van de “Ommegang”-troepen, bevrijden ze de gijzelaars, die naar de luchthaven geëvacueerd worden.
Op 26 november worden para’s gedropt boven Paulis. Verrast door de aanval, blazen de rebellen de aftocht. De operatie ‘Zwarte Draak’ is een succes. De bevrijde gijzelaars en militairen plooien terug naar Kamina, klaar om naar België terug te keren.

Onder internationale druk wordt de actie beëindigt. Bij hun terugkomst in België krijgen de para’s een overweldigende ontvangst voor hun inzet. De krijgsmacht komt niet zonder kleerscheuren uit het conflict. Twee officieren en drie onderofficieren sterven tijdens hun missie.

Er waren wel bekende TTr officieren in die Ommegang troepen, José Charlier, Emmanuel Greindl, Marc Watthé en Jacques Véron.

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS