Header image

 

Proces verbaal van de Algemene Vergadering van 9 maart 2017

 

Foto's: click hier

Het is onder een heel klein zonnetje dat de voorzitter en de secretaris, vergezeld van Mr. Daniel KUPCZAK en Mr. Didier GRASSART, respectievelijk president en secretaris van de ATNF (Association des Transmetteurs du Nord de la France), een bloemenkrans neerleggen aan het gedenkteken ter ere van de gesneuvelden gevolgd door het nationaal volkslied en de Last Post.
Refererend naar de operaties Zwarte en Rode Draak, codenaam van de operaties van 24 november 1964 in het toenmalige Belgisch Congo, herinnert de voorzitter ons eraan hoe onontbeerlijk het is om onze “herdenkingsplicht” te onderhouden. Hierbij legt hij het accent op de deelname van de transmissietroepen en collega’s, gestorven voor het vaderland.

(
De volledige tekst is beschikbaar HIER )

Toespraak voorzitter & activiteitenverslag

De voorzitter, Mr Michel PATTE, wenst iedereen welkom. Hij dankt afgevaardigden van het ATNF (Association des Transmetteurs du Nord de la France), voor hun aanwezigheid. Na de namen van de in 2015 overleden leden aangehaald te hebben, vraagt de voorzitter aan de aanwezigen een minuut stilte ter nagedachtenis in acht te nemen. Hij leest vervolgens de brief voor gericht aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin.
Hij dankt de Kol SBH Ferdinand KUN, Directeur CC V & C voor zijn steun aan de organisatie van onze SAV, alsook de Maj BEM Dirk COOREMAN, Comd van 6 Gp CIS voor zijn logistieke en technische steun.
(De volledige tekst is beschikbaar HIER)

In 2016 heeft de KNV TTr & CIS het wapen vertegenwoordigd tijdens nationale ceremonies:

 • 18 februari, plechtigheid ter ere van de leden van de Koninklijke Familie
 • 7 april, Dag van de Veteranen, herdenking en erkenning voor de 28000 veteranen
 • 21 juli, Nationale Feestdag, Te Deum en defilé in de rangen van de veteranen
 • 11 november, defilé van ons vaandel aan het graf van de Onbekende Soldaat
 • 15 november, Te Deum voor het feest van de Koning

In 2016 werden de zeer goede relaties tussen de KNV TTr & CIS en onze vrienden van het l’ATNF onderhouden dankzij een vertegenwoordiging tijdens internationale ceremonies:

 • 30 januari, traditionele en vriendschappelijke plechtigheid met uitwisseling van wensen te RONCHIN (Frankrijk)
 • 10 maart, deelname van de delegatie ATNF aan onze ASV te PEUTIE
 • 15 september, een delegatie van het ATNF vergezeld ons tijdens onze dag van de vriendschap in de parfumerie van DELFORGE te NAMUR
 • 06 november, deelname aan de AV van het ATNF te RONCHIN (Frankrijk)

 

Samenstelling bureau

De voorzitter vraag vervolgens aan de secretaris om over te gaan tot de samenstelling van het bureau.
Deze is samengesteld uit Mr Michel PATTE (voorzitter), Mr Johny UYTTENDAELE (Vice-voorzitter), Mr Francis BORGNIET (secretaris), Mr Luc PUTTEMANS (Mededeling commissaris)

.

De aanwezigheidslijst geeft volgende cijfers:

 • 37 leden aanwezig op de vergadering
 • 5 leden hebben een geldige volmacht afgegeven
 • Totaal: 42 (22 vertegenwoordigen een meerderheid in geval van stemming)

 

Goedkeuring P.V. van 2016

De Secretaris vraagt aan de Vergadering om de PV van de A.S.V. van 10 maart 2016 goed te keuren.
Geen enkele opmerking geformuleerd zijnde, wordt het PV goedgekeurd in alle unanimiteit.

.

Controle budget

Mr Jean DELMOTTE en Mr Jan PIQUEUR lezen ons het verslag voor van de             Commissarissen der rekeningen. Met eenparigheid wordt kwijting gegeven aan de Schatbewaarder en de Commissarissen.

.

Budget 2017

Betreffende het budget 2017, daar de bijdrage op 5€ gebracht werd de vorige jaren, zou er geen probleem mogen zijn in een nabije toekomst. Dit in de hoop dat Defensie ons zal blijven steunen!

.

Statutaire benoemingen

 • Komen aan het einde van hun mandaat maar zijn her verkiesbaar:
  • De heer UYTTENDAELE (Vice-voorzitter)
  • De heer PUTTEMANS (Communicatie Commissaris)
 • Komen aan het einde van hun mandaat maar zijn niet her verkiesbaar:
  • De heer BORGNIET (secretaris)
 • Overname functie secretaris:
  • Mevrouw VAN DEN BUSSCHE
 • Was reeds op het eind van zijn mandaat in 2016:
  • De heer FALQUE (Administrateur van de medaille) 
 • Overname functie administrateur van de medaille:
  • De heer CHARETTE
 • Francis was onze secretaris tijdens 19 jaren en hij heeft verschillende opeenvolgende voorzitters gekend. Degene die absoluut noodzakelijk was, degene die een reusachtige ervaring had verzameld, degene die veel problemen kan oplossen, dat was Francis. Tot ziens Francis, jij blijft altijd welkom op jou Verbroedering. Marjan, onze nieuwe jonge secretaresse zal ons een zweepslag geven dat onze verbroedering nodig had. Jullie hebben het wel gezien tijdens het verlopen van onze vergadering.
 • De Commissarissen der rekeningen voor het boek jaar 2017 zijn de Heren DELMOTTE en PIQUEUR. Volgens de statuten, artikel 21 zijn er geen twee vervangers nodig.
 • Leden die actiever wensen deel te nemen in de bestuursraad van de KNV TTr & CIS wordt gevraagd zich bekend te maken. Niemand maakte zich bekend.

Al deze benoemingen worden onthaald op applaus.

.

Programma der activiteiten van de entiteiten:

23 maart 2017                   Vriendenkring der Log Wings van Evere Noord, AV, PEUTIE
30 maart 2017                   4 TTr, AV, M-E-F
30 maart 2017                   5 TTr-FRATER, AV, PEUTIE
23 mei 2017                Vriendenkring der Log Wings van Evere Noord, uitstap naar BEAUVECHAIN & HOEGAARDEN
17 juni 2017                      ATNF, Notre Dame de Lorette
1 oktober 2017                 ATNF, AV, RONCHIN (LILLE)
03 oktober 2017               RVTTr, AV
11-12-13 okt. 2017          KNV TTr & CIS, Dag van de Vriendschap STRASBOURG
Oktober 2017                    5 TTr-FRATER, Banquet des retrouvailles;
8 maart 2018                      KNV TTr & CIS, ASV, PEUTIE

.

Voorstel DvV 2017

De voorzitter informeert ons over het voorstel van de DvV 2017: 11-12-13 oktober 2017, bestemming STRASBOURG, bezoek aan het EUROCORPS, het 54e Regiment der Transmissies, het Europees parlement, de Ligne Maginot (Fort Schoenenbourg) en het centrum van Strasbourg. Informaties hierover zullen ten gepaste tijde medegedeeld worden.

.

Mogelijke interpellaties

NIHIL

Divers

  • Een bezoek aan het transmissiemuseum op 15 juni 2017 werd voorgesteld
  • De secretaresse Mevr. Marjan VAN DEN BUSSCHE, geeft een kleine demo i.v.m. de FACEBOOK pagina van de KNV TTr & CIS.

   

  Gouden medaille

  Zilveren medaille

  Bronzen medaille

  Gilbert RIGA

  Daniel  KUPCZAK

  Didier GRASSART

   

   Paul  VAN  DER LINDEN

  Véronique DUCHENNE

   

   Luc  PUTTEMANS

  Jacques WATTECAMPS

      Bob GOELEVEN
     

  Albert LEBON

  Tijdens het aperitief zijn de Heren Michel PATTE en Francis BORGNIET, bijgestaan door de Heer Luc PUTTEMANS overgegaan tot de uitreiking van de medailles der verdienste aan de gerechtigden in aanwezigheid van hun echtgenote en onder de lens van de fotograaf van 6 Gp CIS die tevens de fotoverslaggeving uitvoerde aan het gedenkteken van het wapen en in blok D4 tijdens de ASV.
  Nogmaals dank aan Maj BEM Dirk COOREMAN, Comd 6 Gp CIS, voor deze steun en de audio steun die hij verleend heeft.

   

De maaltijd, genuttigd in de zelfbediening van het kwartier, heeft ons zeker doen terugdenken aan onze jeugd in het leger!

 

   
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS