Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

.

ALGEMENE VERGADERING 2019

Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 16 april 2019

De foto's bevinden zich hier

 

Dit jaar was het weer ons gunstig gezind en onder een verlegen zonnetje hebben de Voorzitter en de Secretaris van de KNV TTr & CIS vergezeld van de Voorzitter van de ATNF bloemenkransen neergelegd aan het gedenkteken ter ere van de gesneuvelden gevolgd door het nationaal volkslied en de Last Post.

De toespraak van de Voorzitter ging over de geschiedenis van onze verbroedering.

 

De Koninklijke Nationale Verbroedering van de Transmissie Troepen werd op 16 februari 1938 opgericht in Brussel en een paar maanden later, in oktober, plaatsvond de instelling op Verbeterde Vredesvoet (VVV) van het Belgische leger in voorbereiding op de imminente Duitse invasie.
Als een eerbetoon aan de moed van de TTr tijdens de 2de wereld oorlog werd de registratie van de “slag van België 1940 ” gemachtigd door de Agenda van het Leger nr. 114 op de vlag van de Transmissie Troepen.
Het jaar 1960 is opmerkelijk in de geschiedenis van de Transmissies van het Belgische Leger. Met het Koninklijke Besluit van 25 augustus 1960 werd het Transmissiewapen onafhankelijk. Een Algemene Directie en een Inspectie van de Transmissies worden opgericht. Vanaf dan dragen de TTr's niet langer de kentekens van de Genie, die ze vanaf hun oprichting hadden gedragen. De kleuren wit en huzarenblauw worden hun toebedeeld, evenals een nieuw kenteken en een nieuwe slagzin "Omnia Conjungo"(de verbinding oprichten en behouden). De fakkel van deze nieuwe kenteken herinnert aan de loper van Marathon en de bliksems zijn het symbool der elektronica die het hart uitmaakt van de moderne transmissies systemen.
In 1998, 50 jaar na zijn oprichting, wordt onze verbroedering de " Koninklijke Nationale Verbroedering der TTr ".
In 2000 werd een nieuwe herstructurering van de Strijdkrachten besloten. De Machten zijn verdwenen om door de "Componenten" te worden vervangen. Het Transmissiewapen werd in deze herstructurering vervangt door Communications and Information Systems (CIS). Het transmissiewapen had tijdens de Tweede Wereldoorlog 12 Bns en 8 Cies; na talrijke herstructureringen zijn er momenteel slechts 3 CIS Groepen. Tot op heden host onze verbroedering niet alleen verbroederingen en vriendenkringen van land eenheden, maar ook van eenheden van de component air: Wing Tele en Log Wings van Evere-Noord.
Wij zijn zeer ver van onze duiven van weleer. Technische vooruitgang stopt niet en de CIS Groepen uitkomend van de Transmissie Troepen zullen in de toekomst een kapitaal rol spelen in het lot van ons Vaderland.

Na deze officiële ceremonie, keerden alle deelnemers terug richting Evere teneinde de AV te beginnen.

 

Toespraak Voorzitter & activiteitenverslag

De Voorzitter, Mr Michel PATTE, wenst iedereen van harte welkom. Hij excuseert de afwezigen.
Na de namen van de in 2018 overleden leden aangehaald te hebben 2018 (Francis DE BRUYN, Albert LEBON, Christine KUPCZAK), vraagt de Voorzitter aan de aanwezigen een minuut stilte ter nagedachtenis in acht te nemen.
De Voorzitter van de ATNF Daniel Kupczak bevestigt door zijn aanwezigheid de vriendschap van de Franse transmetteurs voor hun Belgische collega's.
Hij leest vervolgens de brief voor gericht aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin:

“Aan Hare Majesteiten de Koning en de Koningin, Bijeengekomen ter gelegenheid van hun Algemene Vergadering, vandaag op de 16de april 2019, houden de leden van de Koninklijke Nationale Verbroedering van de Transmissietroepen en van de Commando Informatie Systemen van Landsverdediging, KNVTTr & CIS, aan Hare Majesteiten De Koning en De Koningin hun gevoelens te uiten van onwrikbare trouw en diepe eerbied. Wij willen het Staatshoofd aanmoedigen en ondersteunen in zijn verschillende taken aan het hoofd van ons Land zo complex en zo bijzonder.”

Hij dankt de Maj SBH Stéphane COUNASSE, Comd van 6 Gp CIS voor zijn logistieke en technische steun.

In 2018 hebben wij het transmissie wapen vertegenwoordigd op de volgende belangrijke patriottische manifestaties:

 1. Herdenking van de gestorven Leden van de Koninklijke Familie op de 18 februari;
 2. Deelneming van onze Secretaresse Marjan Van den Bussche en Jean-Claude Cordier van de Koninklijke Vriendenkring 4 TTr aan de Cenotaaf plechtigheid te London op de 14 juli.
 3. Nationale Feestdag op 21 juli, Te Deum ’s ochtends en defilé s’namiddags. 
 4. Defilé op de 11 november voor het graf van de Onbekende Soldaat
 5. Aanwezigheid aan het Te Deum in de Kerk St Jacob op de Koudenberg op de 15 november ter gelegenheid van het feest van onze Koning

In 2018 werden de zeer goede relaties tussen de KNVTTr & CIS en onze vrienden van het ATNF onderhouden dankzij een vertegenwoordiging tijdens internatrionale ceremonies:

 1. In januari traditionele en vriendschappelijke plechtigheid teneinde de Nieuwjaars wensen uit te wisselen.
 2. Op 8 maart, deelname aan de begrafenis van Mevrouw Christine Kupczak, echtgenote van Daniel.
 3. Op 11 juni, deelname van Daniel Kupczak en Didier Grassart aan onze Dag van de Vriendschap te Ieper;
 4. Op 18 november hebben wij aan de Algemene Vergadering van ATNF te Ronchin deelgenomen.

Vooraleer de Secretaresse het woord te laten wil de Voorzitteer de aandacht van alle leden trekken op een zeer belangrijke probleem: de Vice-Voorzitter Johny Uyttendaele heeft beslist in Portugal te gaan leven met zijn vrouw Marie-Paule. Een vrijwilliger is dus gezocht om hem te vervangen.

 

Samenstelling bureau

De Voorzitter vraag vervolgens aan de Secretaris om over te gaan tot de samenstelling van het bureau.
Deze is samengesteld uit:

  1. Meneer PATTE Michel (Voorzitter)
  2. Meneer SCUTENAIRE Claude (schatkistbewaarder)
  3. Mevrouw VAN DEN BUSSCHE Marjan (secretaresse)
  4. Meneer BEHIELS Geert (Beheerder van de medailles)

De aanwezigheidslijst geeft volgende cijfers: 44 leden aanwezig op de vergadering

 

Goedkeuring P.V. van 2018

De Secretaris vraagt aan de Vergadering om de PV van de Algemene Statutaire Vergadering van 8 maart 2018, de PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 2 mei 2018, de PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 5 juni 2018 goed te keuren.
Geen enkele opmerking geformuleerd zijnde, wordt het PV goedgekeurd in alle unanimiteit.

 

Controle boekhouding 2018 & Budget 2019

De verbroedering is nu een feitelijke vereniging en niet langer een VZW. Tijdens de AV werd beslist en dit ook volgens het interne reglement (paragraaf 9.4.4.) om jaarlijks volgende info te geven:

    1. Financieel rapport schatkistbewaarder
    2. Rapport “Commissaire aux comptes” (slechts één persoon)
    3. Goedkeuring rapporten

 

Voorstelling intern reglement

In 2018 heeft de Algemene Beheersraad het nieuwe regelement goedgekeurd (zie op deze website)

 

Programma der activiteiten van de entiteiten:

Deze lijst moet nog aangepast worden.

 

Voorstel DvV 2019

De Voorzitter informeert ons over de DvV 2019: een daguitstap de NATO op 21 juni 2019

 

Mogelijke interpellaties

NIHIL

 

Divers

NIHIL

 

Tijdens het aperitief verdeelde Mr PATTE geholpen door Mr BEHIELS Geert de medailles van verdienste aan de gelukkigen, dit in het bijzijn van hun vrouw en onder de gewillige camera oog van de fotograaf van de 6GpCIS die eveneens de foto’s heeft genomen aan het gedenkteken van de gesneuvelden.

 

Bronzen

Zilveren

Gouden

Eddy CROMBEEN

Jean-Pierre DEVOS

Gilbert DEWATTINES

Lucien DEJONCKEERE

Christian DUMORTIER

Richard SIMAR

Albert DURIEUX

Luc GILLIS

 

Claude SCUTENAIRE

 

 

Francis VANTHUYNE

 

 

Jean-Marc VASSEUR

 

 

Nog eens een zeer grote dank u aan de Maj SBH Stéphane COUNASSE, CO van de 6GpCIS voor zijn steun betreffende fotograaf alsook Sound & Light.

De afsluitende maaltijd werd genuttigd in een aanhangsel van de VIP bar waar de deelnemers aan tafel werden bediend in een zeer vriendelijke atmosfeer.

 

Waaier van gerookte eendenborst “van het huis” op een bedje van salade en passievinaigrette
***
Gebakken kalfssteak witloof, gebonden jus met gember, aardappelkroketen
Wijn: ½ Fles /pers
***
Bananenschuim met advocaatlikeur
***
Koffie

   
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS