Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

Entiteiten

Klik op de wapenschild om de overeenkomstige website te openen

. Regionale Verbroedering des TTr (bestaat uit vrie ndenkringen van OCTTr - 10 Cie TTr - 44 TTr)

 

oc TTr 10cie Ttr 44 TTr

10/10/2019 : AV te Peutie

28/03/2020 : Bezoek Jodenmuseum te Mechelen

. Sectie Brabant overgenomen door KNV TTr & CIS

 

. Koninklijke Vrindenkring 4 TTr

4de Groep CIS

28/03/2019 : Algemene Vergadering in Marche-en-Famenne  

Frater : Verbroedering 5 TTr

5de  Groep CIS

 

29/09/2019 : Culturele dag te Maredsous

20/10/2019 : Reünie diner

12/03/2020 : AV te Peutie

....Vriendenkring Log Wings van Evere-Noord

....Log Wings

Deze nieuwe entiteit is geboren op 1ste january 2017 en is de fusie van de "Veteranenclub 21 Log Wing" en de "Vriendenkring Oudgedienden 22 Log Wing".

21/06/2019 : Bezoek NAVO en Vliegend Materieel met KNV TTr & CIS

06/08/2019 : Jaarlijkse BBQ (Sporthal te Zaventem)

19/09/2019 : Najaaruitstap te Leerdam (NL).

11/10/2019 : Deelname Mosselfeest (Gemeente Evere)

16/11/2019 : Familiemaaltijd (Restoduc NOH)

01/12/2019 : Plechtigheid herdenkingszuil KKAI Evere (Paradeplein Peutie)

 

 

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS