Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

DAG VAN DE VRIENDSCHAP 2010 - SHAPE

 

 

De Dag van de Vriendschap was op de 14 juni in SHAPE gepland. Waarom SHAPE gaan bezoeken? Zeker om een idee te krijgen van de talrijke opdrachten van dit internationaal hoofdkwartier en maar, ook en vooral, om de nieuwsgierigheid van onze leden en van onze Franse vrienden tevreden te stellen op het milieu van dit HK. Het bezoek maakt deel uit van verschillende voorbereden bezoeken die op het WEB site van SHAPE kunnen gevonden worden (http://www.aco.nato.int/visitors.aspx). 

De afspraak met onze Franse vrienden van ATNF (Association des Transmetteurs du Nord de la France) gebeurde om 11.30 U op de parking langs de straat tegenover SHAPE hoofdbuilding. In totaal waren we met 57 (20 van ATNF en 37 van KNVTTr & CIS), het juiste aangepaste aantal voor de capaciteit van de SHAPE bus, de enige bussen die toegelaten zijn binnen de ruimte van dit zeer beschermd kwartier.

CPC Didier Parmentier, de organisator van ons bezoek, had de veiligheidsmaatregelen vergemakkelijkt en we gingen rechtstreeks naar de SHAPE Club waar een schuimen aperitief ons verwachtte. Zoals gewoonlijk verliep de lunch in een zeer vriendschappelijke atmosfeer zoals de foto's hieronder erover kunnen getuigen. Dat was het gastronomische gedeelte van ons bezoek.

Na de maaltijd hebben we een nieuwe briefing zaal ingewijd die in hetzelfde gebouw dan de SHAPE Club zich bevindt. CPC Didier Parmentier heeft ons een uitstekende maar toch ingewikkelde uiteenzetting gegeven over de opdrachten en de lopende militaire operaties onder de SHAPE commando. Na een korte onderbreking met koffie kregen we een andere briefing  over de transmissiemiddelen gegeven door de Majoor Jean-Claude Deskeuvre. Hoewel iedereen tot het transmissie wapen behoort, was het eveneens moeilijk om de talrijke Engelse technische afkortingen te kunnen begrijpen. Dat was het intellectuele gedeelte van ons bezoek.

Het laatste gedeelte van ons bezoek was meer toeristisch georiënteerd. We stappen de SHAPE bus in om een tour te maken binnen het kwartier. Zo hebben we de woningen, de verschillende scholen, de werkplaatsen, de opslagplaatsen, enz…gezien en, op dit manier, hebben wij een vaag idee behouden op de manier van leven in een gesloten en goed beschermd kwartier. Terug op de buiten parking namen wij afscheid van onze Franse vrienden.

Dat was een uitstekende Dag van de Vriendschap voor de twee verenigingen die beloofd hebben zo een gemeenschappelijk bezoek opnieuw op touw te zetten volgend jaar!

 

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
- 53 -
- 54 -
-
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
.
 

 

     
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS