Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

Dag van de

Vriendschap

2012

Provinciaal Domein

van Raversijde

   

De kern van het Provinciedomein Raversijde wordt gevormd door het voormalige Koninklijk Domein van Leopold II (1902). Tijdens de twee wereldoorlogen werd het Domein ingeschakeld in de Duitse kustdefensie “Atlantikwall”. Na het Regentschap (1944-1950) kwam Prins Karel zich definitief vestigen te Raversijde. In 1981 verkocht hij zijn Domein aan de Belgische Staat. Door een uitzonderlijk samenwerkingsverband werd het voormalige Koninklijk Domein in zijn vroegere staat hersteld, gevoelig uitgebreid en opengesteld voor het publiek.

Wij waren met 42 deelnemers te Raversijde op deze 15 juni, dat was een reëel succes voor deze Vriendschapsdag 2012. Geen zon, maar ook geen regen en een zeer goede sfeer onder onze leden waarbij Daniel Kupczak, Voorzitter van ATNF et Didier Grassart, Secretaris van  ATNF zich hadden aangesloten. Na een heerlijke en stevige maaltijd samengesteld uit zeevruchten en vissen, hebben de moedigste deelnemers de Atlantische muur bezocht en de anderen het museum en het huis van Prins Karel. Voor de goede sfeer aan het Walrave-restaurant, spreken de volgende foto's over zelf.

Tot volgend jaar voor de 75 ste verjaardag van onze verbroedering!

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS